• Fotografía: Xaime Cortizo.
  • Vídeos: Rafa Xaneiro.
  • Deseño de marca: Yarza Twins.