Mobilidade e xénero no audiovisual galego

Unha conversa coa directora Adriana Páramo